0

News

EDAG POLSKA ZOSTAŁ NOMINOWANY PRZEZ ELECTROMOBILITY POLAND DO KONSTRUKCJI TRZECH POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH!

Od lewej: Piotr Zaremba, prezes ElectroMobility Poland S.A. i dr. Andreas Quanz, wiceprezes EDAG.

15.03.2019 - ElectroMobility Poland (EMP) podpisało umowę ramową ze spółką zależną globalnej grupy EDAG w Warszawie na konstrukcję i rozwój trzech odmian nadwoziowych pojazdów elektrycznych. EDAG Engineering Polska został nominowany jako miejscowy partner, odpowiedzialny za konstrukcję i rozwój nadwozia tych pojazdów, oraz inżynierię produkcji. Za firmą EMP stoją udziałowcy dużych polskich firm energetycznych, którzy chcą teraz wejść w branżę elektromobilności.

„Nasza niezależność w połączeniu z naszym bogatym doświadczeniem w dziedzinie zintegrowanej inżynierii pojazdów i zakładów produkcyjnych czynią nas doskonałym partnerem dla EMP”, podkreśla Cosimo De Carlo, dyrektor generalny grupy EDAG.

Loading