OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

CIESZYMY SIĘ Z PAŃSTWA ZAINTERESOWANIA NASZĄ STRONĄ INTERNETOWĄ ORAZ NASZĄ FIRMĄ.

Ochrona Państwa danych osobowych pobieranych, przetwarzanych i wykorzystywanych podczas wizyty na naszej stronie jest dla nas bardzo ważna. Państwa dane są chronione zgodnie z wymaganiami prawnymi. Poniżej zamieściliśmy informacje, które dane są zapisywane podczas Państwa wizyty na naszej stronie i jak są one używane.

I. Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym (tj. Administratorem danych osobowych) w rozumieniu Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej „RODO”) i innych krajowych ustaw krajów członkowskich o ochronie danych osobowych, jak również pozostałych przepisów o ochronie danych osobowych jest:

EDAG Engineering Polska Sp. z o.o.
ul. Zygmunta Słomińskiego 4
00-204 Warszawa
Tel.: + 48 22 510 69 00,
E-mail: edag-pl[at]edag.com
Website: pl.edag.com
dalej “EDAG”

II. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych

EDAG Engineering Polska Sp. z o.o.

ul. Zygmunta Słomińskiego 4
00-204 Warszawa
Tel.: + 48 22 510 69 07,
E-mail: rodo[at]edag.com
Website: pl.edag.com

Podmiotem uprawnionym do rozpoznawania skarg w zakresie działalności EDAG związanych z Państwa danymi osobowymi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

III. Postanowienia ogólne dotyczące przetwarzania danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Gromadzimy i korzystamy z danych osobowych naszych użytkowników zasadniczo jedynie na tyle, na ile wymaga tego przygotowanie sprawnie działającej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników następuje jedynie za ich zgodą. Wyjątek stanowią przypadki, w których uprzednie uzyskanie zgody z właściwych przyczyn nie jest możliwe, a przetwarzanie danych jest dozwolone w ramach innej podstawy przetwarzania.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

O ile uzyskamy zgodę osoby, której dotyczą dane, na przetwarzanie jej danych, podstawą prawną dokonywanych przez nas czynności przetwarzania jest art. 6 ust. 1. lit. a europejskiego RODO.

Podczas przetwarzania danych osobowych koniecznych do realizacji umowy, w której jedną ze stron jest osoba, której te dane dotyczą, podstawą prawną dokonywanych przez nas czynności przetwarzania jest art. 6 ust. 1. lit. b RODO. Obowiązuje to również dla procesów przetwarzania, które są wymagane do przeprowadzenia czynności poprzedzających zawarcie umowy.

O ile przetwarzanie danych osobowych wymagane jest do realizacji prawnych zobowiązań, którym podlega EDAG, podstawą prawną dokonywanych przez nas czynności przetwarzania jest art. 6 ust.1. lit. c RODO.

Jeżeli przetwarzanie niezbędne jest do ochrony uzasadnionych interesów naszego przedsiębiorstwa bądź strony trzeciej i nie przeważa nad interesami, podstawowymi prawami i swobodami osoby, której przetwarzanie dotyczy, wówczas podstawą prawną dokonywanych przez nas czynności przetwarzania jest art. 6 ust.1. lit. f RODO.

3. Usuwanie danych i okres przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte, gdy tylko ustanie cel ich przechowywania. Przy czym w każdym czasie osoba, której dane dotyczą, może zgłosić sprzeciw, co do przetwarzania jej danych osobowych, po rozpoznaniu którego EDAG ponownie zbada, czy nie ustał cel przetwarzania danych.

Ponadto, dane mogą być przechowywane, jeżeli zostało to przewidziane przez prawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach, którym podlega podmiot odpowiedzialny. Dane zostaną również usunięte po upływie okresu przechowywania określonego w wyżej wymienionych podstawach prawnych, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy.

IV. Udostępnianie strony internetowej i sporządzanie plików dziennika

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Przy każdym uruchomieniu naszej strony internetowej, nasz system automatycznie pobiera dane i informacje z systemu komputera wywołującego.

Pozyskane zostają następujące dane:

(1) Adres IP użytkownika

(2) Data i godzina dostępu.

(3) Odwiedzana strona internetowa

(4) Ilość danych wysłana w bajtach

(5) Źródło/łącze (link), przez który użytkownik wszedł na naszą stronę

(6) Używana przeglądarka

(7) Używany system operacyjny

Dane te są gromadzone również w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobwymi użytkownika.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby strona internerowa mogła zostać dostarczona do komputera użytkownika. W związku z tym, adres IP użytkownika musi być przechowywany przez czas trwania sesji. Zebrane dane są używane do analiz statystycznych i w celu poprawienia działania strony. Dane osobowe użytkownika (adres IP) są uprzednio maskowane (anonimizowane).

Przechowywanie danych w plikach dziennika ma na celu zagwarantowanie poprawnego funkcjonowania strony internetowej. Poza tym dane służą do optymalizacji naszej strony internetowej oraz zagwarantowania bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Danych zebranych w powyższy sposób nie poddajemy analizie w celach marketingowych.

Cele te leżą również w naszym uzasadnionym interesie związanym z przetwarzaniem danych na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

4. Okres przechowywania

Dane są usuwane, gdy tylko przestają być potrzebne do realizacji celów, w jakich zostały pozyskane. W przypadku danych gromadzonych w celu udostępnienia strony internetowej, następuje to w momencie zakończenia danej sesji.

W przypadku gromadzenia danych w plikach dziennika następuje to najpóźniej po siedmiu dniach. Możliwe jest przechowywanie danych po upływie tego czasu. W tym przypadku adresy IP użytkowników są usuwane bądź zmieniane tak, by nie było już możliwości przyporządkowania do klienta uzyskującego dostęp.

5. Prawo do sprzeciwu i usunięcia danych

Pobranie danych jest niezbędne do udostępnienia strony internetowej a przechowywanie danych w plikach dziennika jest konieczne do obsługi strony internetowej.

V. Użycie Cookies

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Pliki cookie to rekordy danych przechowywane w przeglądarce internetowej, lub przez nią w systemie komputerowym użytkownika. Gdy użytkownik uruchamia stronę internetową, w jego systemie operacyjnym może zostać zapisany plik cookie. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym uruchomieniu strony internetowej.

Używamy plików cookie, aby uczynić naszą stronę internetową bardziej przyjazną dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają zidentyfikowania przeglądarki, z której korzysta użytkownik podczas przechodzenia z jednej strony na drugą.

W plikach cookie przechowywane i przekazywane są następujące dane:

(1) Adres IP użytkownika

(2) Data i godzina dostępu

(3) Informacja o logowaniu

(4) Ilość przesłanych danych

(5) Domena zapytania

Na naszej stronie internetowej używamy również plików cookie, które umożliwiają analizę zwyczajów użytkownika podczas przeglądania stron w internecie.

W ten sposób przekazywane mogą być następujące dane:

(1) Typ urządzenia, model, marka, rozdzielczość ekranu.

(2) System operacyjny, wersje, rodziny

(3) Przeglądarka, wersja, konfiguracja, silniki, wtyczki, język, kod języka

(4) Dane dotyczące lokalizacji

(5) Szczegóły dotyczące dostawcy

(6) Strony przypadające na wizytę, liczba wizyt, powtarzające się wizyty, czas wizyty, data wizyty

(7) Strony wejściowe, strony wyjściowe, adres URL strony, tytuł strony, wyszukiwane terminy, pobrane pliki

(8) Wyszukiwarki, wyszukiwane elementy, strony internetowe, sieci społecznościowe

(9) Kampanie, słowa kluczowe kampanii

Wchodząc na naszą stronę internetową, użytkownik jest informowany o stosowaniu funkcjonalnych plików cookie, jak również plików cookie do celów analitycznych i marketingowych oraz o tym, że w celu pozyskania od niego zgody na przetwarzanie danych wykorzystywanych w tym zakresie, stosowany jest menedżer zgód na pliki cookie (Cookie Consent Manager). W tym kontekście podawane są również informacje dotyczące niniejszego oświadczenie o ochronie danych osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu działania poszczególnych plików cookie, czasu ich funkcjonowania oraz szczegóły dotyczące tego czy strony trzecie mają dostęp do tych plików cookie, znajdują się w menedżerze zgód na pliki cookie. Dostęp do menedżera można uzyskać w dowolnym momencie klikając w odpowiedni przycisk na stronie.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem technicznie niezbędnych plików cookie jest art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu funkcjonalnych plików cookie, jak również plików cookie do celów analitycznych i marketingowych, jest art. 6 ust. 1. lit. a RODO.

3. Cel przetwarzania danych

W zależności od ich przeznaczenia i funkcji, pliki cookie dzielimy na następujące kategorie:

a) Technicznie niezbędne pliki cookie

Technicznie niezbędne pliki cookie zapewniają funkcjonalności, bez których nasza strona nie mogłaby działać zgodnie z przeznaczeniem. Te pliki cookie są wykorzystywane wyłącznie przez nas, tj. są to pliki cookie pierwszej strony. Oznacza to, że wszystkie informacje przechowywane w tych plikach cookie są zwracane do naszej witryny. Technicznie niezbędne pliki cookie są wykorzystywane na przykład do tego, aby raz zalogowani użytkownicy, pozostawali zalogowani podczas odwiedzania kolejnych podstaon naszej strony internetowej i nie musieli ponownie podawać swoich danych za każdym razem, kiedy wchodzą na nową podstronę.

Jest możliwe i dopuszczalne, aby używać technicznie niezbędnych plików cookie na naszej stronie bez uprzedniego pozyskania zgody. Z tego powodu nie jest możliwe włączanie i wyłączanie poszczególnych technicznie niezbędnych plików cookie. Cele te leżą również w naszym uzasadnionym interesie związanym z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f. RODO. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie niezakłóconego działania naszej strony internetowej i oferowanych przez nią usług.

b) Funkcjonalne pliki cookie

Funkcjonalne pliki cookie pozwalają naszej stronie internetowej na przechowywanie informacji, które już zostały wprowadzone (takie jak zarejestrowane imię, wybrany język czy lokalizacja użytkownika) i oferowanie na ich podstawie ulepszonych i bardziej spersonalizowanych funkcji. Sposób, w jaki te pliki cookie zbierają i przechowują dane, uniemożliwia śledzenie zachowania użytkowników na innych stronach internetowych.

c) Wydajnościowe pliki cookie

W celu polepszenia atrakcyjności, zawartości i funkcjonalności strony internetowej, pliki cookie służące do analizy wydajności gromadzą zbiorcze informacje o sposobie korzystania z niej. Te pliki cookie pomagają nam dowiedzieć się czy, jak często i na jak długo odwiedzane są poszczególne podstrony i jakie treści szczególnie interesują użytkowników.

Te pliki cookie nie zbierają żadnych informacji, które pozwoliłyby na zidentyfikowanie użytkownika. Gromadzone informacje mają charakter zbiorczy, co sprawia, że nie możemy na ich podstawie zidentyfikować konkretnej osoby. Służą one wyłącznie do opracowywania statysty w celu lepszego dostosowania zawartości naszej strony internetowej do potrzeb użytkowników, poprawy komfortu jej użytkowania i optymalizacji zakresu naszych usług.

d) Marketingowe pliki cookie

Marketingowe pliki cookie pochodzą od zewnętrznych firm reklamowych (pliki cookie stron trzecich) i służą zbieraniu informacji o stronach odwiedzanych przez użytkownika, w celu tworzenia dopasowanych treści reklamowych oraz wyświetlania reklam na podstawie zainteresowań użytkownika. Są one również wykorzystywane do ograniczania częstotliwości wyświetlania reklam oraz mierzenia skuteczności kampanii reklamowych. Te informacje mogą być udostępniane stronom trzecim, takim jak reklamodawcy.

4. Okres przechowywania, prawo do sprzeciwu i usunięcia danych

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przesyłane na naszą stronę internetową. Dlatego też użytkownik ma pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookie.

Nawet jeśli użytkownik wyraził zgodę na wykorzystywanie plików cookie, może ją w dowolnym momencie wycofać z przyszłym skutkiem. W tym celu należy skorzystać z jednego z następujących sposobów:

• Użytkownik może poinformować nas o chęci wycofania swojej zgody lub zmienić ustawienia poprzez menedżer zgód na pliki cookie, do którego dostęp można uzyskać w dowolnym momencie za pośrednictwem naszej strony internetowej,

• Użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć zapisywanie plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Pragniemy zwrócić jednak uwagę, że może to skutkować tym, że użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać z niektórych funkcji strony,

• Zapisane już pliki cookies można w każdej chwili usunąć. Można to również zrobić automatycznie,

• Ponadto można zapobiec gromadzeniu danych wytworzonych przez pliki cookie i związanych z użytkowaniem naszej strony internetowej (w tym adresu IP), przekazywaniu ich do Google oraz ich przetwarzaniu poprzez pobranie i zainstalowanie odpowiedniej wtyczki do przeglądarki,

• Użytkownik może również użyć narzędzi opracowanych w ramach programów samoregulacji w wielu krajach takich jak www.aboutads.info/choices/ (USA) czy www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices (UE), aby zarządzać marketingowymi plikami cookie.

VI. Rejestracja do systemu rekrutacyjnego

1. Opis i zakres przetwarzanych danych

Na naszej stronie internetowej umożliwiamy użytkownikom zarejestrowanie się w naszym systemie rekrutacyjnym, realizowanym poprzez system eRecruiter. Podczas rejestracji należy podać dane osobowe, które są wprowadzane do odpowiedniego formularza, a następnie przesyłane do nas i przechowywane przez określony czas. Są to następujące dane:

 (1) Imię i nazwisko

(2) Adres e-mai;

(3) Numer telefonu

Dodatkowo w momencie dokonywania rejestracji zapisywane są następujące dane:

(4) Adres IP użytkownika

(5) Data i godzina rejestracji

(6) Ewentualne inne dane osobowe podane przez osobę aplikującą w CV

Podczas rejestracji, w celu wyjaśnienia dalszego przetwarzania dokumentów złożonych podczas rekrutacji, odwołujemy się do Oświadczenia o ochronie danych osobowych dla kandydatów.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych, pod warunkiem uzyskania zgody od użytkownika, jest art. 6 ust. 1. lit. a RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Użytkownik musi się zarejestrować, żeby mógł używać systemu rekrutacyjnego.

4. Okres przechowywania danych

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone, tj. w momencie zakończenia rekrutacji, który określony został jako 4 miesiące od wpływu CV (czas niezbędny na przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego, zatrudnienie kandydata i pozyskanie od niego wszystkich niezbędnych dokumentów, z uwzględnieniem standardowego 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia u poprzedniego pracodawcy). Wyjątkowo, jeśli czas pomiędzy wpłwem CV a datą zatrudnienia przekracza 4 miesiące, okres przetwarzania danych może być dłuższy niż 4 miesiące. W takim przypadku, wszelkie przetwarzane dane osobowe powinny być zniszczone niezwłocznie po dopełnieniu formalności związanych z zatrudnieniem pracownika.

W wyjątkowych przypadkach, dane osobowe mogą być przechowywane i usuwane z upływem pierwszego pełnego półrocza kalendarzowego (tj. do 30 czerwca lub 31 grudnia) od momentu ich przekazania firmie. Dotyczy to sytuacji kiedy:

a) Kandydat przekazał dane osobowe niezwiązane z konkretnym ogłoszeniem rekrutacyjnym,

b) Kandydat aplikując na konkretne stanowisko wyraził odrębną zgodę na przetwarzanie jego danych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji lub ponownej rekrutacji na to samo stanowisko.

5. Prawo do sprzeciwu i usunięcia danych

Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

VII. Kontakt mailowy

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Adres e-mail użytkownika jest podawany w celu umożliwienia nawiązania z nami kontaktu. W tym przypadku przechowywane są dane osobowe użytkownika przesłane wraz z e-mailem. W związku z tym, nie dochodzi do ujawniania danych stronom trzecim. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do obsługi komunikacji.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1. lit. f RODO, ze względu na nasz uzasadniony interes polegający na odpowiadaniu na wiadomości e-mail i administrowaniu nimi.

Jeżeli kontakt e-mail ma na celu zawarcie umowy, wówczas dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1. litera b RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Jedynym celem, dla którego przetwarzamy dane osobowe jest umożliwienie nam obsługi zapytania e-mailowego, co stanowi niezbędny i uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

4. Okres przechowywania danych

Dane są usuwane, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych przekazywanych pocztą elektroniczną, ma to miejsce po zakończeniu komunikacji z użytkownikiem. Komunikacja zostaje zakończona, gdy okoliczności wskazują, że dana sprawa została w pełni rozwiązana.

5. Prawo do sprzeciwu i usunięcia danych

Użytkownik ma w dowolnym momencie możliwość odwołania za pośrednictwem poczty elektronicznej swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. W takim przypadku konwersacja nie będzie kontynuowana.

Wszystkie dane osobowe, zgromadzone w trakcie kontaktowania się z nami, zostaną w tym przypadku usunięte.

VIII. Aktywność w mediach społecznościowych

Jesteśmy aktywni w mediach społecznościowych w celu komunikowania się z klientami, zainteresowanymi stronami i aktywnymi tam użytkownikami oraz aby informować ich o świadczonych przez nas usługach. W tym kontekście używamy tylko prostych łączy lub wtyczek mediów społecznościowych, które nie ustanawiają żadnego połączenia z siecią, kiedy strona jest ładowana. Jest to różnica pomiędzy stosowanymi przez nas wtyczkami mediów społecznościowych, a szeroko rozpowszechnionymi przyciskami „Lubię to”, które przekazują dane do sieci społecznościowych zaraz po załadowaniu strony, bez konieczności kliknięcia przycisku. Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć w naszym Oświadczeniu o ochronie danych social media

IX. Działania analityczne w sieci

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Niniejsza strona internetowa kosztysta z Google Analytics - usługi analizy oglądalności stron internetowych firmy Google Inc. („Google”). Umożliwia on przypisanie danych, sesji i interakcji pomiędzy wieloma urządzeniami do pseudonimowanego identyfikatora użytkownika, dzięki czemu możliwa jest analiza jego aktywności na różnych urządzeniach.

Google Analytics używa plików cookie, które są przechowywane na komputerze użytkownika, co umożliwia analizę użytkowania strony. Co do zasady, informacje dotycząca korzystania przez użytkownika z tej strony, wygenerowane przez plik cookie są przesyłane na serwer firmy Google w USA, gdzie są zapisywane. Jeśli na tej stronie internetowej aktywowano anonimizację adresu IP, Google skraca adres IP użytkownika na obszarze krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw będących-stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W imieniu właściciela niniejszej strony, Google będzie używał tych informacji w celu oceny korzystania ze strony przez użytkownika, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie i w celu świadczenia na rzecz właściciela strony internetowej dalszych usług związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i Internetu.

W tym celu następujące przetwarzane są następujące dane dotyczące użytkownika:

(1) Adres IP użytkownika

(2) Data i godzina dostępu

(3) Informacje o logowaniu

(4) Ilość przesłanych danych

(5) Domena zapytania

(6)Typ urządzenia, model, marka, rozdzielczość ekranu.

(7) System operacyjny, wersje, grupy

(8) Przeglądarka, wersja, konfiguracja, silniki, wtyczki, język, kod języka

(9) Dane dotyczące lokalizacji

(10) Szczegóły dotyczące dostawcy

(11) Strony przypadające na wizytę, liczba wizyt, powtarzające się wizyty, czas wizyty, data wizyty

(12) Strony wejściowe, strony wyjściowe, adres URL strony, tytuł strony, wyszukiwane terminy, pobrane pliki

(13) Wyszukiwarki, wyszukiwane elementy, strony internetowe, sieci społecznościowe

(14) Kampanie, słowa kluczowe kampanii

Adres IP wysłany przez przeglądarkę użytkownika za pomocą Google Analytics nie jest łączony przez Google z innymi danymi.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną używania Google Analytics, pod warunkiem uzyskania zgody użytkownika, jest art. 6 ust. 1. lit. a RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Celem korzystania z usług analityki internetowej jest analiza i regularne udoskonalanie korzystania z naszej strony internetowej. Zebrane dane statystyczne pozwalają nam ulepszać nasze usługi i czynić je bardziej atrakcyjnymi dla naszych użytkowników. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, z Google uzgodniono standardowe klauzule umowne zgodnie z warunkami umowy.

4. Okres przechowywania danych, prawo do sprzeciwu i usunięcia danych

Wszelkie dane, które są wysyłane do Google i łączone z plikami cookie, uwierzytelnieniem użytkownika (np. ID użytkownika) czy identyfikatorami reklam są automatycznie kasowane po 14 miesiącach. Według informacji podawanych przez Google, dane których okres przechowywania dobiegł końca są automatycznie usuwane raz w miesiącu. Zwracamy jednak uwagę na fakt, że nie mamy wpływu na to, jak długo dane są przechowywane przez Google.

Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie przez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej, zwracamy jednak uwagę na fakt, że w takim przypadku może dojść do sytuacji, w której użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funcji oferowanych na stronie internetowej.

Ponadto można zapobiec pozyskiwaniu przez Google danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Pliki cookies typu opt-out zapobiegają pozyskiwaniu danych użytkownika podczas wizyt na tej stronie w przyszłości. Aby zapobiec gromadzeniu danych z wielu urządzeń przez Universal Analytics należy aktywować opcję opt-out dla wszystkich używanych systemów. W celu aktywacji opcji opt-out proszę kliknąć w link: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ta strona używa Google Analytics z funkcją "_anonymizeIp()" co zapewnia, że adresy IP są przetwarzane w skróconej formie, co uniemożliwia przyporządkowanie ich do konkretnego użytkownika. Jeżeli żebrane dane o użytkowniku prowadzą do bezpośredniego powiązania z jego osobą, jest to natychmiast blokowane, a dane osobowe są natychmiast kasowane.

5. Informacje o zewnętrznym dostawcy

Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Warunki użytkowania można znaleźć na stronie: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/.

Podsumowanie dotyczące ochrony danych osobowych można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/?hl=en-US , a oświadczenie o ochronie danych na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.

W tym celu zawarliśmy również umowę o przetwarzaniu danych osobowych z Google.

6. Używanie Google Tag Manager

Używamy Google Tag Manager. Rozwiązanie to umożliwia marketerom zarządzanie znacznikami (tagami) strony za pomocą jednego interfejsu. Samo narzędzie Tag Manager, które implementuje znaczniki, jest usługą, która może gromadzić dane osobowe poprzez ustawianie plików cookie. Narzędzie uruchamia inne znaczniki, które w pewnych warunkach mogą samodzielnie gromadzić dane. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Jeżeli dezaktywacja została dokonana na poziomie domeny lub plików cookie, pozostanie ona w mocy dla wszystkich tagów śledzących używanych przez Google Tag Manager. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

Proszę kliknąć tutaj w celu wykluczenia ze zbierania danych przez Google Tag Manager.

Śledzenie na tej stronie internetowej jest

 

X. Integracja map Google

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na niniejszej stronie internetowej korzystamy z usługi Google Maps. Umożliwia nam to wyświetlanie interaktywnych map bezpośrednio na stronie internetowej, dzięki czemu użytkownik może łatwo i wygodnie korzystać z funkcji mapy.

W przyspadku odwiedzenia strony internetowej, Google otrzymuje informacje o tym, że użytkownik aktywował odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Przesyłane są również następujące dane:

(1) Adres IP logującego się komputera

(2) Data i godzina zapytania.

Dzieje się tak niezależnie od tego, czy Google udostępniło konto, z którego użytkownik jest zalogowany. Jeśli użytkownik zalogował się w Google, jego dane będą bezpośrednio powiązane z jego kontem. Jeśli użytkownik nie chce aby jego dane były przyporządkowane do jego profilu w Google, musi wylogować się przed kliknięciem w link.

Ponadto, w zależności od ustawień użytkownika, Google może samodzielnie gromadzić dane dotyczące jego lokalizacji. Wymaga to jednak zawsze zgody użytkownika na wykorzystanie tych danych, a użytkownik może odmówić udostępnienia ich Google w odpowiedzi na zapytanie.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę wtyczek można znaleźć w polityce prywatności dostawcy, gdzie znajdują się również dodatkowe informacj na temat praw użytkownika w tym zakresie oraz możliwościach zmiany ustawień w celu ochrony prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

O ile uzyskana została zgoda użytkownika, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1. lit. a RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Google przechowuje dane użytkownika jako profile użytkowe i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania swojej witryny internetowej pod kątem potrzeb użytkowników. Taka analiza odbywa się w szczególności (nawet dla użytkowników niezalogowanych) w celu zapewnienia reklamy dostosowanej do potrzeb i informowania innych użytkowników sieci społecznościowych o działalności danego użytkownika na naszej stronie internetowej.

4. Okres przechowywania danych, prawo do sprzeciwu i usunięcia danych

Przechowujemy dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to konieczne do udostępnienia Map Google podczas korzystania z tej witryny. Użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na dopuszczalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Najłatwiejszym sposobem wycofania zgody jest skorzystanie z naszego Menedżera zgód. Użytkownik ma również prawo sprzeciwić się tworzeniu takich profili użytkownika; aby skorzystać z tego prawa, należy skontaktować się z firmą Google.

5. Przekazywanie danych osobowych

Google przetwarza dane osobowe użytkownika również w USA. Wyrażając zgodę na integrację funkcji, użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych w USA zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Pragniemy zwrócić uwagę, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznaje USA za kraj, w którym poziom ochrony danych jest niewystarczający według standardów UE. W związku z tym, nie istnieją inne odpowiednie środki ochrony danych. Istnieje zatem ryzyko, że dane użytkowka mogą być przetwarzane przez władze amerykańskie w celach kontrolnych i monitorujących, prawdopodobnie bez możliwości odwołania się do sądu. Jeśli użytkownik nie chce, aby tak się stało, powinien kliknąć przycisk Odmów.

XI. Używanie Google Web Fonts

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Aby zapewnić spójne wyświetlanie różnych typów czcionek, korzystamy z czcionek internetowych dostarczonych przez Google i pobieranych na nasz lokalny serwer. W tym celu, wymagane czcionki internetowe ładowane są do pamięci podręczniej przeglądarki, aby teksty i czcionki były odpowiednio wyświetlane. Jeżeli przeglądarka użytkownika nie obsługuje czcionek internetowych, używana jest domyślna czcionka komputera.

Żadne pliki cookie nie są tworzone, kiedy użytkownik wywołuje stronę. Nie jest też nawiązywane bezpośrednie połączenie z serwerami Goodle, ponieważ czcionki są zintegrowane lokalnie z naszą witryną.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Ze względu na nasz uzasadniony interes w spójnym wyświetlaniu czcionek, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Google Web Fonts jest ogólnie dostępną biblioteką ponad 800 czcionek. Google Web Fonts umożliwia nam wyświetlanie naszej strony w atrakcyjnej szacie graficznej i w tej samej jakości na wszystkich urządzeniach. To jest jedyny technicznie dostępny sposób, aby zapewnić wszystkim odwiedzającym naszą stronę użytkownikom stabilne i przyjemne doświadczenia podczas używania naszej strony.

Jest to również prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

4. Okres przechowywania danych, prawo do sprzeciwu i usunięcia danych

Dane są przechowywane tak długo, jak długo są potrzebne do celów, dla których zostały zebrane. Użytkownik ma możliwość sprzeciwienia się ich wykorzystywaniu poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

XII. Integracja filmów YouTube poprzez plugin

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Z naszą stroną internetową zintegrowaliśmy filmy z YouTube, które są zapisane na stronie: http://www.YouTube.com i mogą zostać odtworzone bezpośrednio z naszej strony internetowej. Funkcjonalności te są osadzone w trybie podwyższonej ochrony prywatności (enhanced privacy mode), co oznacza, że żadne dane o użytkowniku nie są wysyłane do YouTube, dopóki nie odtworzy on tych filmów. Nie mamy wpływu na to przekazywanie danych.

W przypadku odwiedzenia strony internetowej, YouTube otrzymuje informację, że użytkownik aktywował odpowiednią podstronę naszej strony. Ponadto przekazywane są również podstawowe dane, takie jak adres IP i znacznik czasu. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy YouTube udostępnił konto, za pomocą któego użytkownik się zalogował. Jeżeli użytkownik zalogował do Google, jego dane są przypisywane bezpośrednio do jego konta.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych, jeśli użytkownik wyraził zgodę, jest art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

3. Cel przetwarzania danych

YouTube przechowuje dane w formie profili użytkowania, które następnie wykorzystuje do celów reklamowych lub badań rynkowych i/lub w celu ulepszania swojej strony pod kątem potrzeb użytkowników. Analiza tego typu jest przeprowadzana (nawet w przypadku użytkowników, którzy nie są zalogowani) w szczególności, żeby zapewnić ofertę reklamową adekwatną do potrzeb oraz w celu poinformowania innych osób korzystających z sieci społecznościowej o aktywnościach użytkowników na naszej stronie.

4. Okres przechowywania danych, prawo do sprzeciwu i usunięcia danych

Jeżeli użytkownik nie życzy sobie, aby dane zostały przypisane do jego profilu YouTube, musi się wylogować przed aktywacją przycisku odtwarzania. Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec tworzenia profili użytkowników, a w celu skorzystania z tego prawa musi skontaktować się z YouTube.

Więcej informacji na temat celu, zakresu zbieranych danych oraz ich przetwarzania przez YouTube znależć można w oświadczeniu o ochronie danych osobowych, gdzie znajdują się również informacje o prawach użytkownika oraz o możliwościach ustawień w celu ochrony prywatności: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

5. Przekazywanie danych osobowych

YouTube przetwarza dane osobowe użytkownika również w USA. Wyrażając zgodę na integrację filmów z YouTube, użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych w USA zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Pragniemy zwrócić uwagę, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznaje USA za kraj, w którym poziom ochrony danych jest niewystarczający według standardów UE. W związku z tym, nie istnieją inne odpowiednie środki ochrony danych. Istnieje zatem ryzyko, że dane użytkowka mogą być przetwarzane przez władze amerykańskie w celach kontrolnych i monitorujących, prawdopodobnie bez możliwości odwołania się do sądu. Jeśli użytkownik nie chce, aby tak się stało, powinien kliknąć przycisk Odmów.

XIII. Prawa osoby, której dotyczą dane

Jeśli przetwarzane są dane osobowe dotyczące użytkownika, to w rozumieniu RODO i analogicznych przepisów o ochronie danych osobowych, jest on stroną zainteresowaną i przysługują mu następujące prawa w stosunku do podmiotu przetwarzającego te dane (Administratora danych):

1. Prawo do informacji

Użytkownik może zwrócić się do Administratora danych o potwierdzenie, czy jego dane osobowe były przez nas przetwarzane. Jeśli takie przetwarzanie miało miejsce, użytkownik może poprosić Administratora danych o udzielenie informacji co do:

(1) celów, dla których dane osobowe są przetwarzane;

(2) kategorii przetwarzanych danych osobowych;

(3) odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe dotyczące użytkownika zostały lub będą ujawniane;

(4) planowanego okresu przechowywania danych osobowych lub, jeżeli szczegółowe informacje na ten temat nie są możliwe, kryteriów określania okresu przechowywania;

(5) istnienia prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które dotyczą użytkownika, prawa do ograniczenia przetwarzania danych przez Administratora danych lub prawa do sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu;

(6) istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;

(7) wszelkich dostępnych informacji na temat pochodzenia danych, jeżeli dane osobowe nie zostały pozyskane od osoby, której dotyczą;

(8) istnienia zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotnych informacji na temat logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Użytkownik ma prawo zażądać informacji, czy dotyczące go dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego lub do organizacji międzynarodowych. W tym kontekście użytkownik może zażądać informacji o odpowiednich gwarancjach zgodnie z art. 46 RODO.

2. Prawo do sprostowania

Użytkownik ma prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia danych osobowych przez naszego Administratora danych w przypadku, gdy przetwarzane dane osobowe dotyczące go są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator danych zobowiązany jest dokonać wszelkich korekt bez zbędnej zwłoki.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Użytkownik może wystąpić z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania dnaych osobowych, które go dotyczą, na poniżej opisanych warunkach:

(1) jeżeli użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych, które go dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie dokładności danych osobowych;

(2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik odmawia usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia wykorzystywania danych osobowych;

(3) Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów ich przetwarzania, ale do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub

(4) jeżeli użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 ust. 1 RODO i nie ustalono jeszcze, czy uzasadnione powody Administratora przeważają nad powodami użytkownika.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych, które dotyczą użytkownika, zostało ograniczone, dane te mogą być przetwarzane – poza tym, że są przechowywane – wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub też ze względu na ważny interes publiczny na podstawie prawa Unii lub państwa członkowskiego.

Jeśli przetwarzanie danych zostanie ograniczne zgodnie z wyżej określonymi warunkami, Administrator danych poinformuje użytkownika przed uchyleniem tegoż ograniczenia.

4. Prawo do usunięcia danych

a) Obowiązek usunięcia danych

Użytkownik może zwrócić się do Administratora danych o niezwłoczne usunięcie swoich danych osobowych, a Administrator jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia tych danych, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przyczyn:

(1) dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone;

(2) użytkownik odwołał swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a lub art. 9 ust. 2. lit. a RODO i nie istnieje żadna inna podstawa prawna przetwarzania;

(3) użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, a nie istnieją nadrzędne uzasadnione powody przetwarzania danych lub wnosi on sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 2 RODO;

(4) dane osobowe, które dotyczą użytkownika, zostały przetworzone niezgodnie z prawem;

(5) usunięcie danych osobowych dotyczących użytkownika jest konieczne w celu wypełnienia zobowiązania prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator danych.

(6) dane osobowe użytkownika zostały zgromadzone w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

b) Informacje dla stron trzecich

Jeżeli Administrator danych podał dane osobowe dotyczące użytkownika do publicznej wiadomości i jest zobowiązany do ich usunięcia zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, wówczas podejmuje on, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, odpowiednie środki, w tym środki techniczne, w celu poinformowania osób przetwarzających dane osobowe użytkownika, że użytkownik, jako osoba, której dane dotyczą, złożył wniosek o usunięcie wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych.

c) Wyjątki

Prawo do unieważnienia nie istnieje, o ile przetwarzanie danych jest konieczne do:

(1) korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

(2) w celu wykonania zobowiązania prawnego wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator danych, lub w celu wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych;

(3) ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2. lit. h, i oraz j oraz art. 9 ust. 3 RODO;

(4) do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, w zakresie, w jakim prawo, o którym mowa w ust. 1, może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów takiego przetwarzania, lub,

(5) dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

5. Prawo do informacji

Jeżeli użytkownik skorzystał z prawa do żądania od administratora poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, Administrator jest zobowiązany poinformować o tym wszystkich odbiorców, którym ujawniono dane osobowe użytkownika, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnych kosztów i wysiłku.

6. Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do otrzymania dotyczących go danych osobowych, które zostały przekazane naszemu Administratorowi danych, w uporządkowanym i nadającym się do odczytu komputerowego formacie. Ponadto, użytkownim ma prawo do przekazania tych danych innemu Administratorowi, bez utrudnień z naszej strony pod warunkiem, że:

(1) przetwarzanie odbywa się za zgodą użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a RODO lub art. 9 ust. 2. lit. a RODO, albo na podstawie umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. b RODO, orazi

(2) przetwarzanie odbywa się przy użyciu metod zautomatyzowanych.

Korzystając z tego prawa, użytkownik ma również prawo do bezpośredniego przekazywania dotyczących go danych osobowych od jednego administratora danych do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne. Nie może to mieć wpływu na wolności i prawa innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania czynności leżących w interesie publicznym lub do wykonywania urzędowych poleceń nałożonych na administratora danych.

7. Prawo do sprzeciwu

Uzytkownik ma prawo  do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie art. 6 ust.1. lit. e lub f RODO; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

Administrator danych zaprzestanie przetwarzania danych osobowych użytkownika, chyba że jest w stanie udowodnić, że istnieją istotne i uzasadnione podstawy kontynuacji przetwarzania danych, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami użytkownika, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, egzekwowaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli dane osobowe dotyczące użytkownika są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, ma on prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych do takich celów marketingowych; dotyczy to również profilowania, o ile jest to związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, dane osobowe dotyczące użytkownika nie będą już przetwarzane do tych celów.

Niezależnie od przepisów dyrektywy 2002/58/WE użytkownik ma możliwość skorzystania z prawa sprzeciwu w związku z korzystaniem z usług „społeczeństwa informacyjnego” za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8. Prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody na ochronę danych

Użytkownik ma prawo do odwołania w dowolnym momencie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania prowadzonego na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Użytkownik ma prawo, aby nie podlegać decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych - w tym profilowaniu - które wywołują wobec niego skutek prawny lub w podobny sposób znacząco na niego wpływają. Nie ma to zastosowania, jeżeli decyzja:

(1) jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między użytkownikiem a Administratorem danych,

(2) jest dozwolona przez prawo Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator danych, i które przewiduje również odpowiednie środki służące ochronie praw, wolności i uzasadnionych interesów użytkownika; lub

(3) następuje za wyraźną zgodą użytkownika.

Jednakże, decyzje te nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust 2. lit. a lub g i podjęto odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów użytkownika.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, Administrator danych, podejmuje odpowiednie środki w celu ochrony praw, wolności i uzasadnionych interesów użytkownika, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji ze strony Administratora danych, wyrażenia swoje opinii i zakwestionowania automatycznie podjętej decyzji.

10. Prawo do odwołania się do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego administracyjnego lub sądowego środka ochrony prawnej, użytkownik ma prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zamieszkuje, pracuje lub podejrzewa naruszenie przepisów, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych, które go dotyczą, jest sprzeczne z przepisami RODO.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o statusie i skutkach skargi, w tym o możliwości skorzystania ze środków odwoławczych na mocy art. 78 RODO.

Podmiotem uprawnionym do rozpoznawania skarg w zakresie działalności EDAG związanych z Twoimi danymi osobowymi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

wersja: grudzień 2022

Loading