OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

CIESZYMY SIĘ Z PAŃSTWA ZAINTERESOWANIA NASZĄ STRONĄ INTERNETOWĄ ORAZ NASZĄ FIRMĄ.

Ochrona Państwa danych osobowych pobieranych, przetwarzanych i wykorzystywanych podczas wizyty na naszej stronie jest dla nas bardzo ważna. Państwa dane są chronione zgodnie z wymaganiami prawnymi. Poniżej zamieściliśmy informacje, które dane są zapisywane podczas Państwa wizyty na naszej stronie i jak są one używane.

I. Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym (tj. Administratorem danych osobowych) w rozumieniu Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych i innych krajowych ustaw krajów członkowskich o ochronie danych osobowych, jak również pozostałych przepisów o ochronie danych osobowych jest:
EDAG Engineering Polska Sp. z o.o.
ul. Zygmunta Słomińskiego 4
00-204 Warszawa
Tel.: + 48 22 510 69 00,
E-mail: edag[at]edag.com
Website: www.edag.pl
dalej “EDAG”

II. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych

EDAG Engineering Polska Sp. z o.o.
ul. Zygmunta Słomińskiego 4
00-204 Warszawa
Tel.: + 48 22 510 69 07,
E-mail: rodo[at]edag.com
Website: www.edag.pl

Podmiotem uprawnionym do rozpoznawania skarg w zakresie działalności EDAG związanych z Państwa danymi osobowymi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

III. Postanowienia ogólne dotyczące przetwarzania danych

 1. Zakres przetwarzania danych osobowych
  Gromadzimy i korzystamy z danych osobowych naszych użytkowników zasadniczo jedynie na tyle, na ile wymaga tego przygotowanie sprawnie działającej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników następuje jedynie za ich zgodą. Wyjątek stanowią przypadki, w których uprzednie uzyskanie zgody z właściwych przyczyn nie jest możliwe a przetwarzanie danych jest dozwolone w ramach innej podstawy przetwarzania.
   
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Jeżeli uzyskujemy zgodę osoby zainteresowanej na proces przetwarzania danych, podstawą prawną dokonywanych przez nas czynności przetwarzania jest 6 p. 1. punkt 1. litera a europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

  Podczas przetwarzania danych osobowych koniecznych do realizacji umowy, w której jedną ze stron jest osoba zainteresowana, podstawą prawną dokonywanych przez nas czynności przetwarzania jest art. 6 p. 1. punkt 1. litera b RODO jako podstawa prawna. Obowiązuje to również dla procesów przetwarzania, które są wymagane do przeprowadzenia czynności przygotowawczych do zawarcia umowy.

  O ile przetwarzanie danych osobowych wymagane jest do realizacji prawnych zobowiązań, którym podlega EDAG, podstawą prawną dokonywanych przez nas czynności przetwarzania jest art. 6 p.1 litera c RODO.

  Jeżeli przetwarzanie niezbędne jest do ochrony istotnych interesów osoby, której przetwarzanie dotyczy lub innej osoby fizycznej, podstawą prawną dokonywanych przez nas czynności przetwarzania jest art. 6 p.1 litera d RODO jako podstawa prawna przetwarzania.

  Jeżeli przetwarzanie niezbędne jest do ochrony uzasadnionych interesów naszego przedsiębiorstwa bądź strony trzeciej i nie przeważa nad interesami, prawami podstawowymi i podstawowymi swobodami osoby której przetwarzanie dotyczy, podstawą prawną dokonywanych przez nas czynności przetwarzania jest art. 6 p.1 litera f RODO jako podstawa prawna przetwarzania.
   
 3. Usuwanie danych i okres przechowywania

  Dane osobowe osoby zainteresowanej zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko ustaje cel dla ich przechowywania. Przy czym w każdym czasie osoba, której dane dotyczą może zgłosić sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych, po rozpoznaniu którego EDAG ponownie zbada czy nie ustał cel przetwarzania danych. Ponadto, dane mogą być przechowywane, jeżeli zostało to przewidziane przez prawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach UE, którym podlega podmiot odpowiedzialny (np. Ordynacja podatkowa, Kodeks pracy). Dane zostaną również zablokowane lub usunięte po upływie okresu przechowywania określonego w wyżej wymienionych podstawach prawnych, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy.

 4. Wymagania dotyczące zapewnienia danych osobowych
  Podanie danych osobowych przez osobę zainteresowaną jest często konieczne do wypełnienia przez nas naszych zobowiązań umownych. Niepodanie danych może spowodować, że nie będziemy w stanie wypełnić naszych zobowiązań umownych.

IV. Udostępnianie strony internetowej i sporządzanie plików logowania

 1. Opis i zakres przetwarzania danych
  Przy każdym uruchomieniu naszej strony internetowej nasz system automatycznie pobiera dane i informacje o systemie komputerowym uruchamiającego komputera. Pozyskane zostają następujące dane:
   

  (1) Adres IP użytkownika
  (2) Data i godzina dostępu.
  (3) Odwiedzana strona internetowa
  (4) Ilość danych wysłana w bajtach
  (5) Link źródłowy przez który weszli Państwo na naszą stronę
  (6) Używana przeglądarka
  (7) Używany system operacyjny

  Dane te są gromadzone również w plikach logowania naszego systemu. Nie zachodzi równoczesne gromadzenie innych danych osobowych użytkownika.
   
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych
  Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików logowania jest art. 6 p. 1. punkt 1. litera 6 p. 1. punkt 1. litera f RODO.
   
 3. Cel przetwarzania danych
  Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić użytkownikowi udostępnienie strony na komputerze. W związku z tym adres IP użytkownika musi być przechowywany na czas sesji. Zebrane dane są używane do analiz statystycznych i w celu poprawienia działania strony. Państwa dane osobowe (adres IP) są uprzednio maskowane.
  Przechowywanie danych w plikach logowania ma na celu zagwarantowanie poprawnego funkcjonowania strony internetowej. Poza tym dane służą do optymalizacji naszej strony internetowej oraz zagwarantowania bezpieczeństwa naszych systemów IT. Danych zebranych w powyższy sposób nie poddajemy analizie w celach marketingowych.
  W tych celach leży również nasz uzasadniony interes przetwarzania danych wg art. 6 p. 1. punkt 1. litera f RODO.
   
 4. Okres przechowywania

  Dane są usuwane, jak tylko przestają być potrzebne do realizacji celów w jakich zostały pozyskane. W przypadku uzyskania danych poprzez udostępnienie strony internetowej jest to zakończenie danej sesji.

  W przypadku gromadzenia danych w plikach logowania następuje to najpóźniej po siedmiu dniach. Wynikające stąd przechowywanie jest możliwe. W tym przypadku adresy IP użytkownika są usuwane bądź zmieniane tak, by nie było już możliwości przyporządkowania przywołującego stronę klienta.
   
 5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia
  Pobranie danych przy udostępnieniu strony internetowej i przechowywanie danych w plikach logowania jest niezbędne do funkcjonowania strony internetowej.

V. Użycie Cookies

 1. Opis i zakres przetwarzania danych

  Nasza strona internetowa używa Cookies. W przypadku Cookies mamy do czynienia z plikami tekstowymi, które są przechowywane w przeglądarce internetowej, względnie z przeglądarki internetowej w systemie komputerowym użytkownika. Gdy użytkownik uruchamia stronę internetową, Cookie może zostać zachowane w systemie operacyjnym użytkownika. To Cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, które umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym uruchomieniu strony internetowej.

  Umieszczamy Cookies, aby uczynić naszą stronę internetową przyjazną dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby otwarta przeglądarka mogła być zidentyfikowana również po zmianie stron.

  W Cookies są przechowywane i przekazywane następujące dane:

  (1) Adres IP użytkownika
  (2) Data i godzina dostępu
  (3) Informacja o logowaniu
  (4) Przeniesione zbiory danych
  (5) Pytająca domena

  Używamy zatem na naszej stronie internetowej Cookies, które umożliwiają analizę zachowań przeglądania stron w Internecie przez użytkownika.

  W ten sposób można przesyłać następujące dane:

  (1) Typ urządzenia, model, marka, rozdzielczość ekranu.
  (2) system operacyjny, wersje, grupy
  (3) Przeglądarka -wersja, -konfiguracja, - silniki, - wtyczki, język, kod języka
  (4) Dane dotyczące lokalizacji
  (5) Szczegóły dotyczące dostawcy
  (6) Strony przypadające na wizytę, liczba wizyt, powtarzające się wizyty, czas wizyty, dzień wizyty
  (7) Strony wejściowe, strony wyjściowe, adres URL strony, tytuł strony, wyszukiwane terminy, pliki do pobrania
  (8) wyszukiwarki, słowa kluczowe, strony internetowe, portale społecznościowe
  (9) Kampanie, słowo kluczowe kampanii

  Uzyskując dostęp do naszej strony internetowej, użytkownik jest informowany o wykorzystaniu funkcjonalnych plików cookie jak również cookies do celów analitycznych i marketingowych i poprzez Cookie Consent Manager wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykorzystywanych w tym kontekście. W tym kontekście odsyła się również do niniejszej deklaracji w sprawie ochrony danych.

  Szczegółowe informacje o tym w jaki sposób działają poszczególne pliki cookie, jak długo funkcjonują oraz szczegóły dotyczące tego czy strony trzecie mają dostęp do tych cookies znajdują się w Cookie Consent Manager. Dostęp do Cookie Consent Manager można uzyskać w każdym momencie klikając w dedykowaną ikonę w stopce strony.
   
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez użycie technicznie niezbędnych cookies jest art. 6 paragraf 1 p. 1 litera f RODO.

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu funkcjonalnych plików cookie jak również cookies do celów analitycznych i marketingowych jest art. 6 paragraf 1 p. 1 litera a RODO.
   
 3. Cel przetwarzania danych

  W zależności od ich przeznaczenia i funkcji, dzielimy cookies na następujące kategorie:

  a) Technicznie niezbędne cookies

  Technicznie niezbędne cookies zapewniają funkcjonalności bez których nasza strona nie mogłaby działać zgodnie z przeznaczeniem. Te cookies są używane wyłącznie przez nas. To oznacza, że wszystkie informacje zachowywane w plikach cookies są odbierane przez naszą stronę. Technicznie niezbędne cookies są wykorzystywane na przykład do tego, żeby zapewnić użytkownikom, którzy zostali raz zarejestrowani na stronie, że pozostaną zarejestrowani podczas odwiedzania kolejnych podstron naszej strony internetowej i w związku z tym nie muszą podawać swoich danych za każdym razem, kiedy wchodzą w nową podstronę.

  Jest to możliwe i dopuszczalne, aby używać technicznie niezbędnych cookies na naszej stronie bez uprzedniego pozyskania zgody. Z tego powodu nie jest możliwe, aby włączać i wyłączać poszczególne technicznie niezbędne cookies. W tym celu naszym uzasadnionym interesem jest również przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 paragraf 1 p. 1 litera f RODO. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie niezakłóconego działania naszej strony.

  b) Funkcjonalne cookies

  Funkcjonalne cookies pozwalają naszej stronie na przechowywanie informacji, które już zostały przekazane (takie jak zarejestrowane imię, wybór języka czy lokalizacja użytkownika) i na ich podstawie oferują lepiej dostosowane funkcje. Sposób w jaki te cookies zbierają i przechowują dane, zapewnia że nie możliwe jest śledzenie zachowania użytkownika na innych stronach.

  c) Wydajnościowe cookies

  W celu polepszenia atrakcyjności strony, treści i funkcjonalności, cookies wydajnościowe zbierają zbiorcze informacje na temat tego w jaki sposób jest ona używana. Te cookies pomagają nam dowiedzieć się czy, jak często i na jak długo poszczególne podstrony są odwiedzane i jakie treści szczególnie interesują użytkowników.

  Te cookies nie zbierają żadnych informacji w sposób, który pozwoliłby na zidentyfikowanie użytkownika. Informacje są łączone w zbiory co sprawia, że nie możemy na ich podstawie zidentyfikować konkretnej osoby. Jedynym celem tych cookies jest zbieranie danych statystycznych, dzięki którym będziemy mogli lepiej dopasowywać treść strony, poprawić komfort jej użytkowania i dopasować zakres naszych usług.

  d) Marketingowe cookies

  Marketingowe cookies pochodzą od zewnętrznych firm reklamowych (cookies trzecich stron) i służą zbieraniu informacji o stronach odwiedzanych przez użytkownika, aby tworzyć dopasowane treści reklamowe oraz wyświetlać reklamy na podstawie zainteresowań użytkownika. Służą one również temu, aby ograniczać częstotliwość z jaką reklama jest wyświetlana oraz mierzyć skuteczność kampanii reklamowych. Te informacje mogą być ujawniane stronom trzecim takim jak reklamodawcy.

 4. Okres przechowywania, możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia
  Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przesyłane na naszą stronę internetową. Dlatego też użytkownik ma pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookie.

  Nawet jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na używanie cookies, możecie Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie z przyszłym skutkiem. Prosimy o zrobienie tego w jeden z następujących sposobów:
   

  • Poinformowanie nas o chęci wycofania zgody lub zmiany ustawień poprzez Cookie Consent Manager, którego można przywołać w dowolnym momencie poprzez stronę.

  • Wyłączenie lub ograniczenie przesyłania plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Proszę jednak pamiętać, że może to skutkować tym, że nie będą Państwo mogli w pełni korzystać z niektórych funkcji strony.

  • Zapisane już pliki cookies można w każdej chwili usunąć. Można to również zrobić automatycznie.

  • Ponadto mogą Państwo również zabezpieczyć się przed zbieraniem danych wytworzonych przez cookie związanych z użytkowaniem naszej strony internetowej (w tym adresu IP), wysyłaniem ich do Google oraz ich przetwarzaniem poprzez pobranie i zainstalowanie odpowiedniej wtyczki do przeglądarki.

  • Możecie Państwo również użyć narzędzi wytworzonych w wyniku regulacji wewnętrznej w wielu krajach takich jak www.aboutads.info/choices/ (USA) czy www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices (UE), aby zarządzać marketingowymi cookies.

VI. Rejestracja do systemu rekrutacyjnego

 1. Opis i zakres przetwarzanych danych
  Na naszej stronie internetowej umożliwiamy użytkownikom zarejestrowanie się w naszym systemie rekrutacyjnym. Podczas rejestracji należy podać dane osobowe, które są wprowadzane do odpowiedniego formularza, a następnie przesyłane do nas i przechowywane. Są to następujące dane:

  (1) Adres miejsca zamieszkania
  (2) Imię i nazwisko,
  (3) Adres mailowy,
  (4) Numer telefonu,
  (5) Narodowość

  Dodatkowo w chwili zgłoszenia rejestracji przechowywane są następujące dane.
  (1) Adres IP użytkownika
  (2) Data i czas rejestracji

  Podczas rejestracji odwołujemy się do Oświadczenia o ochronie danych osobowych dla kandydatów w celu wyjaśnienia dalszego przetwarzania dokumentów złożonych podczas rekrutacji. 
   
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych
  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 p. 1. punkt 1. litera a RODO, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę 6 p. 1. punkt 1. litera f.
   
 3. Cel przetwarzania danych
  Użytkownik musi się zarejestrować, żeby mógł używać systemu rekrutacyjnego.
   
 4. Okres przechowywania danych
  Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Jeśli nie zostanie zawarty stosunek pracy, zostaną usunięte w czasie nie dłuższym niż 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji. W wyjątkowych przypadkach, za pisemną zgodą aplikanta mogą być przechowywane przez okres do 24 miesięcy.
   
 5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia danych
  Użytkownik ma w każdej chwili możliwość odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

VII. Kontakt mailowy

 1. Opis i zakres przetwarzania danych
  Aby umożliwić kontakt z nami na stronie podane są adresy e-mail. W przypadku kontaktu za ich pośrednictwem dane osobowe przesłane z wiadomością będą przechowywane. W takim przypadku, nie ujawnia danych stronom trzecim. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania nadesłanej korespondencji.
   
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych
  Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania e-maila jest art. 6 p. 1. punkt 1. litera f RODO w związku z naszym uzasadnionym interesem w odpowiedzi i zarządzaniem tym e-mailem. Jeżeli kontakt e-mail ma na celu zawarcie umowy, wówczas dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. art. 6 p. 1. punkt 1. litera b RODO. 
   
 3. Cel przetwarzania danych
  Jedynym celem, dla którego przetwarzamy dane osobowe jest odpowiedź na wiadomość e-mail, co stanowi niezbędny i uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.
   
 4. Okres przechowywania danych
  Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych które zostały wysłane pocztą elektroniczną, ma to miejsce w przypadku, gdy dana konwersacja z użytkownikiem została zakończona. Konwersacja zostaje zakończona, jeżeli na podstawie okoliczności można wywnioskować, że fakty, o których mowa, zostały ostatecznie wyjaśnione.
   
 5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia danych

  Użytkownik ma w każdej chwili możliwość odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. W takim przypadku konwersacja nie będzie kontynuowana.

  Wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktowania się z nami zostaną w tym przypadku usunięte.

VIII. Aktywność w mediach społecznościowych

Jesteśmy aktywni w mediach społecznościowych w celu komunikowania się z klientami, zainteresowanymi stronami i aktywnymi tam użytkownikami oraz aby informować ich o świadczonych przez nas usługach. W tym kontekście używamy tylko prostych łączy lub wtyczek mediów społecznościowych, które nie ustanawiają żadnego połączenia z siecią, kiedy strona jest ładowana. To jest różnica pomiędzy wtyczkami mediów społecznościowych używanych tutaj a szeroko używanymi przyciskami „Lubię to”, które przekazują dane do mediów społecznościowych jak tylko strona jest ładowana, również gdy przycisk nie został kliknięty. Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych możecie Państwo znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych social media

IX. Działania analityczne w sieci

 1. Opis i zakres przetwarzania danych

  Ta strona używa narzędzia Google Analytics, usługę analizy stron internetowych firmy Google Inc. („Google”). W ramach tego narzędzia używany jest tryb „Universal Analytics”. To narzędzie umożliwia aby dane, sesje i interakcje pomiędzy wieloma urządzeniami zostały przypisane do pseudonimowanego użytkownika, dzięki czemu możliwa jest analiza jego aktywności na różnych urządzeniach.

  Google Analytics używa plików cookies które są zachowane na Państwa komputerze co umożliwia analizę użytkowania strony. Co do zasady informacja dotycząca Państwa korzystania z tej strony wygenerowana przez cookies jest przesyłana na serwer firmy Google w USA, gdzie jest ona zapisywana. Jeżeli macie Państwo aktywną opcję maskowania numeru IP dla tej strony internetowej, na obszarze krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz innych krajów-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym Państwa adres IP jest skracany przed jego wysłaniem do przetwarzania. W imieniu właściciela strony Google będzie używał tej informacji w celu oceny jej użytkowania przez Państwa, do tworzenia raportów o aktywnościach na stronie i w celu dostarczania innych usług w związku z użytkowaniem tej strony i Internetu dla właściciela strony.

  W tym celu następujące dane dotyczące Państwa są przetwarzane:

  (1) Adres IP użytkownika
  (2) Data i czas dostępu

  (3) Dane logowania
  (4) Ilość przesłanych danych
  (5) Pytająca domena
  (6)Typ urządzenia, model, marka, rozdzielczość ekranu.
  (7) System operacyjny, wersje, grupy
  (8) Przeglądarka, wersja, konfiguracja, silniki, wtyczki, język, kod języka
  (9) Dane dotyczące lokalizacji
  (10) Szczegóły dotyczące dostawcy
  (11) Strony przypadające na wizytę, liczba wizyt, powtarzające się wizyty, czas wizyty, dzień wizyty
  (12) Strony artykułów, strony wyjściowe, adres URL strony, tytuł strony, wyszukiwane terminy, pliki do pobrania
  (13) wyszukiwarki, słowa kluczowe, strony internetowe, portale społecznościowe
  (14) Kampanie, słowo kluczowe kampanii

  Adres IP wysłany przez Państwa przeglądarkę za pomocą Google Analytics nie jest łączony przez Google z innymi danymi.
   
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych
  Podstawą prawną przetwarzania danych poprzez Google Analytics jest art. 6 p. 1. punkt 1. litera a RODO.
   
 3. Cel przetwarzania danych

  Celem używania narzędzi służących do analizy stron internetowych jest wprowadzanie regularnych ulepszeń naszej strony internetowej. Zebrane dane statystyczne umożliwiają nam ulepszanie naszych usług i sprawiają, że są one bardziej atrakcyjne dla naszych użytkowników. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przesyłane do USA, z Google związane jest standardowymi klauzulami umownymi przy zachowaniu warunków ustaleń umownych z EDAG.

  W tych celach leży również nasz uzasadniony interes przetwarzania danych wg art. 6 p. 1. punkt 1. litera 6 p. 1. punkt 1. litera f RODO.
   
 4. Okres przechowywania danych, możliwość sprzeciwu i usunięcia danych

  Wszelkie dane, które są wysyłane do Google i łączone z plikami cookies, dane użytkownika (jak np. ID użytkownika) czy ID reklamowe są automatycznie kasowane po 14 miesiącach. Według informacji podawanych przez Google, dane których czas używania upłynął są automatycznie kasowane raz w miesiącu. Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że nie mamy wpływu na to jak długo dane są przechowywane przez Google.

  Możecie Państwo wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Proszę jednak pamiętać, że może to skutkować tym, że nie będą Państwo mogli w pełni korzystać z niektórych funkcji strony. Ponadto mogą Państwo również zabezpieczyć się przed zbieraniem danych wytworzonych przez cookie związanych z użytkowaniem naszej strony internetowej (w tym adresu IP), wysyłaniem ich do Google oraz ich przetwarzaniem poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
   

  Opt-out cookies zapobiegają zbieraniu danych podczas wizytach na tej stronie w przyszłości. Aby zapobiec zbieraniu danych z wielu urządzeń przez Universal Analytics musicie Państwo aktywować opt-out cookies dla wszystkich używanych przez Państwa systemów. W celu aktywacji opt-out cookies proszę kliknąć w link: tools.google.com/dlpage/gaoptout

  Ta strona używa Google Analytics z funkcją "anonymizeIp()" co zapewnia, że adresy IP są przetwarzane w skróconej formie, co sprawia że nie jest możliwe aby połączyć je z konkretnym użytkownikiem. Jeżeli dane o Państwu tworzą bezpośrednie, osobiste połączenie jest to natychmiast blokowane i dane osobowe są natychmiast kasowane.

  Informacje o zewnętrznym dostawcy

  Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.
  Warunki użytkowania można znaleźć pod adresem:  https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/.

  Skrócone oświadczenie o ochronie danych osobowych można znaleźć pod adresem:  https://policies.google.com/?hl=en-US , a oświadczenie o ochronie danych osobowych: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US .

  W tym celu zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych osobowych z Google.

 5. Używanie Google Tag Manager
  Używamy Google Tag Managera, rozwiązanie to umożliwia marketerom zarządzanie tagom strony za pomocą jednego programu. Narzędzie Tag Managera samo w sobie, które implementuje tagi nie używa plików cookie i nie zbiera żadnych danych osobowych. Narzędzie uruchamia inne tagi, które w pewnych warunkach mogą samodzielnie zbierać dane. Google Tag Manager nie korzysta z tych danych. Jeżeli wyłączenie miało miejsce na domenie lub poziomie plików cookie, będzie miało również skutek dla wszystkich tagów śledzących używanych przez Google Tag Managera. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

  Proszę kliknąć tutaj w celu wykluczenia ze zbierania danych przez Google Tag Manager.

  Śledzenie na tej stronie internetowej jest aktywne/nieaktywne. Aktywuj teraz/Deaktywuj teraz

X. Integracja map Google

 1. Opis i zakres przetwarzania danych

  Na tej stronie internetowej korzystamy z oferty Google Maps. Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na stronie internetowej i wygodnie korzystać z funkcji mapy.

  Odwiedzając stronę internetową, Google otrzymuje informacje o tym, że wywołaliście Państwo odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Przesyłane są również następujące dane:

  (1) Adres IP logującego się komputera

  (2) data i godzina złożenia logowania

  Dzieje się tak niezależnie od tego, czy Google zapewnia konto użytkownika, z którego jesteście Państwo zalogowani, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli jesteście Państwo zalogowani do Google, Państwa dane będą bezpośrednio powiązane z Państwa kontem. Jeśli nie chcecie być skojarzeni z profilem w Google, musicie się Państwo wylogować przed kliknięciem na link.

  Ponadto Google może samodzielnie gromadzić dane o lokalizacji w zależności od ustawień użytkownika. Wymaga to jednak zawsze zgody użytkownika na wykorzystanie tych danych, czego może on odmówić, poprzez stronę Google.

  Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę wtyczek można znaleźć w polityce prywatności dostawcy. Dostarczą one również dalszych informacji na temat praw użytkownika w tym zakresie oraz możliwości ustawienia ochrony prywatności:

  https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en
  Google przetwarza Państwa dane osobowe również w USA i z tego powodu zawarcie standardowych klauzul umownych zostało ustalone z Google.
   
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych
  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 p. 1. punkt 1. litera f RODO.
   
 3. Cel przetwarzania danych
  Google przechowuje dane użytkownika jako profile użytkowe i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania witryny internetowej pod kątem popytu. Taka ocena odbywa się w szczególności (nawet dla użytkowników niezalogowanych) w celu zapewnienia reklamy zorientowanej na popyt i informowania innych użytkowników sieci społecznościowych o swojej działalności na naszej stronie internetowej.
 4. Okres przechowywania danych
  Nie mamy żadnego wpływu na gromadzone dane i procesy ich przetwarzania, nie jesteśmy też świadomi pełnego zakresu gromadzenia danych, celów ich przetwarzania lub okresów ich przechowywania. Nie posiadamy również żadnych informacji o usunięciu danych zebranych przez Google.
   
 5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia danych
  Możecie Państwo zapobiec przypisaniu do istniejącego profilu Google, wylogowując się przed aktywacją łącza. Użytkownik ma prawo do sprzeciwienia się utworzeniu takich profili użytkowników, przy czym musi skontaktować się z Google w celu skorzystania z tego prawa.

XI. Używanie Google Web Fonts

 1. Opis i zakres przetwarzania danych
  Na tej stronie internetowej korzystamy z czcionek Google Web Fonts, aby zapewnić, że czcionki są odpowiednio wyświetlane. Kiedy otwierają Państwo stronę Państwa przeglądarka ładuje odpowiednie czcionki do plików cache przeglądarki, aby teksty i czcionki były odpowiednio wyświetlane. Jeżeli Państwa przeglądarka nie wspiera internetowych czcionek, domyślna czcionka z Państwa komputera jest używana.

  Żadne pliki cookies nie są tworzone kiedy wywołują Państwo stronę. Dane przesyłane podczas połączenia z obrazem strony są przesyłane do domen źródłowych takich jak: fonts.googleapis.com czy fonts.gstatic.com. Te dane nie mają kontaktu z danymi, które mogą zostać zebrane lub użyte w połączeniu z równoległym użyciem usług osobistych Google takich jak Gmail.
   
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych
  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 p. 1. punkt 1. litera f RODO.
   
 3. Cel przetwarzania danych
  Google Fonts jest ogólnie dostępną biblioteką ponad 800 czcionek. Google Fonts umożliwia nam wyświetlanie naszej strony w atrakcyjnej formie i dobrej jakości na wszystkich urządzeniach. To jest jedyny technicznie dostępny sposób, aby zapewnić wszystkim odwiedzającym naszą stronę użytkownikom równie stabilne i miłe doświadczenie podczas używania naszej strony. W tych celach leży również nasz uzasadniony interes przetwarzania danych wg art. 6 p. 1. punkt 1. litera f RODO.
   
 4. Okres przechowywania danych, możliwość sprzeciwu i usunięcia danych
  Nie mamy żadnego wpływu na gromadzone dane i procesy ich przetwarzania, nie jesteśmy też świadomi pełnego zakresu gromadzenia danych, celów ich przetwarzania lub okresów ich przechowywania. Nie posiadamy również żadnych informacji o usunięciu danych zebranych przez Google.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat Google Web Fonts zachęcamy do odwiedzenia strony: https://developers.google.com/fonts/faq a oświadczenie Google dotyczące ochrony danych osobowych: https://www.google.com/policies/privacy/

XII. Integracja filmów YouTube poprzez plugin

 1.  Opis i zakres przetwarzania danych
  Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy filmy YouTube, które są zapisane na stronie: http://www.YouTube.com i mogą zostać odtworzone bezpośrednio z naszej strony internetowej. Te funkcjonalności są wbudowane w trybie podwyższonej ochrony prywatności “enhanced privacy mode”, co oznacza że żadne dane o Państwu jako użytkowniku nie są wysyłane do YouTube jeżeli nie odtworzycie Państwo filmu. Poniżej wymienione dane nie będą wysyłane jeżeli nie odtworzą Państwo filmu. Nie mamy żadnego wpływu na wysyłanie tych danych.

  Jeżeli odwiedzają Państwo tę stronę, YouTube otrzymuje informację, że aktywowali Państwo odpowiednią podstronę naszej strony. Dodatkowo przesyłane są następujące dane:

  (1) Adres IP użytkownika
  (2) Data i czas dostępu
  (3) Dane logowania
  (4) Ilość przesłanych danych
  (5) Pytająca domena
  (​​​​​​​6) Typ urządzenia, model, marka, rozdzielczość ekranu.
  (​​​​​​​7) System operacyjny, wersje, grupy
  (​​​​​​​8) Przeglądarka, wersja, konfiguracja, silniki, wtyczki, język, kod języka
  (​​​​​​​9) Dane dotyczące lokalizacji
  (​​​​​​​10) Szczegóły dotyczące dostawcy

  Ma to miejsce niezależnie od tego czy YouTube dostarczył czy nie konto z jakiego się Państwo zalogowali. Jeżeli jesteście Państwo zalogowani do Google, Państwa dane są przypisywane bezpośrednio do Państwa konta.
   
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych
  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 p. 1. punkt 1. litera f RODO.

 3. Cel przetwarzania danych
  YouTube przechowuje Państwa dane w formie profili używania, które są następnie wykorzystywane w celach reklamowych czy badaniach rynku oraz w celu ulepszania naszej strony pod kątem potrzeb użytkowników. Analiza tego typu jest przeprowadzana (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w szczególności, żeby zapewnić ofertę reklamową adekwatną do potrzeb oraz w celu poinformowania innych osób za pomocą sieci społecznościowej o aktywnościach na naszej stronie.

 4. Okres przechowywania danych, możliwość sprzeciwu i usunięcia danych
  Jeżeli nie chcecie Państwo, aby zebrane dane zostały połączone z Państwa profilem YouTube, musicie Państwo się wylogować przed uruchomieniem przycisku odtwarzania. Macie Państwo prawo do sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników i w celu jego egzekwowania musicie się Państwo skontaktować z YouTube.

  Więcej informacji na temat celu, zakresu zbieranych danych oraz jego przetwarzania przez YouTube możecie Państwo zdobyć poprzez zapoznanie się z oświadczeniem o ochronie danych osobowych, gdzie znajdziecie Państwo również informacje dotyczące Państwa praw oraz ustawień, które pozwolą Państwu na ochronę Państwa prywatności: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza Państwa dane osobowe również w USA i z tego powodu zawarcie standardowych klauzul umownych zostało ustalone z Google.

XIII.  Prawa osoby, której dotyczą dane

Jeśli Państwa dane osobowe podlegają przetwarzaniu, to w rozumieniu RODO są Państwo stroną zainteresowaną i mają Państwo następujące prawa w stosunku do podmiotu przetwarzającego te dane:

 1. Prawo do informacji
  Mogą Państwo zwrócić się do Administratora naszej sieci o potwierdzenie czy Państwa dane osobowe były przez nas przetwarzane. Jeśli takie przetwarzanie miało miejsce, mogą Państwo poprosić Administratora naszej sieci o udzielenie informacji co do:
   

  (1) celów, dla których dane osobowe są przetwarzane;

  (2) kategorii przetwarzanych danych osobowych;

  (3) odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe dotyczące Państwa zostały lub są nadal ujawniane;

  (4) planowanego czasu przechowywania danych osobowych lub jeżeli szczegółowe informacje na ten temat nie są możliwe, kryteriów określania okresu przechowywania;

  (5) istnienia prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które Państwa dotyczą, prawa do ograniczenia przetwarzania danych przez administratora danych lub prawa do sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu;

  (6) istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;

  (7) wszelkich dostępnych informacji na temat pochodzenia danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zgromadzone od podmiotu danych;

  (8) istnienia zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 p. 1 i 4 RODO oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotnych informacji na temat logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mają Państwo prawo zażądać informacji, czy dane osobowe Państwa dotyczące są przekazywane do kraju trzeciego, czy też do organizacji międzynarodowej. W tym kontekście można zażądać informacji o odpowiednich gwarancjach zgodnie z art. 46 RODO w związku z przekazem.

 2. Prawo do sprostowania
  Mają Państwo prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia danych osobowych przez naszego Administratora danych w przypadku, gdy przetwarzane dane osobowe dotyczące Państwa są nieprawidłowe lub niekompletne. Dokona on niezwłocznie sprostowania.

 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  Na poniższych warunkach mogą Państwo wystąpić z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą:

  (1) jeżeli kwestionują Państwo dokładność danych osobowych, które Państwa dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie dokładności danych osobowych;

  (2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a administrator odmawia usunięcia danych osobowych, a zamiast tego wnioskuje o ograniczenie wykorzystywania danych osobowych;

  (3) administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów ich przetwarzania, ale do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub

  (4) jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 p. 1 RODO i nie ustalono jeszcze, czy uzasadnione powody administratora przeważają nad Państwa powodami. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą, zostało ograniczone, dane te mogą być przetwarzane - poza tym, że są przechowywane - wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony praw lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub też ze względu na ważny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego. Jeśli ograniczenie przetwarzania danych zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, osoba odpowiedzialna poinformuje o tym użytkownika przed zniesieniem ograniczenia.

 4. Prawo do usunięcia danych

  a) Obowiązek usunięcia danych

  Mogą Państwo zwrócić się do administratora danych o niezwłoczne usunięcie swoich danych osobowych, a administrator jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia tych danych, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przyczyn:

  (1) Dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone.

  (2) Cofną Państwo swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 p. 1. punkt 1. litera a) lub art. 9 p. 2 litera a) RODO i nie istnieje żadna inna podstawa prawna przetwarzania.

  (3) Wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 p. 1 RODO i nie istnieją nadrzędne uzasadnione powody przetwarzania danych lub wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 p. 2 RODO.

  (4) Dane osobowe, które Państwa dotyczą, zostały przetworzone niezgodnie z prawem.

  (5) Usunięcie danych osobowych dotyczących Państwa jest konieczne w celu wypełnienia zobowiązania prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlega administrator danych.

  (6) Dane osobowe Pana/Pani zostały zgromadzone w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 p. 1 RODO.

  b) Informacje dla stron trzecich

  Jeżeli administrator danych podał dane osobowe dotyczące Państwa do publicznej wiadomości i jest zobowiązany do ich usunięcia zgodnie z art. 17 p. 1 RODO, podejmuje odpowiednie środki, w tym środki techniczne, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, w celu poinformowania przetwarzających dane osobowe, że Państwo jako osoba, której dane dotyczą, złożyli wniosek o usunięcie wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych.

  c) Wyjątki

  Prawo do unieważnienia nie istnieje, o ile przetwarzanie danych jest konieczne do:

  (1) korzystania z wolności wypowiedzi i informacji;

  (2) w celu wykonania zobowiązania prawnego wymaganego do przetwarzania na mocy prawa Unii lub państw członkowskich, któremu podlega administrator danych, lub w celu wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w wykonaniu władzy publicznej powierzonej administratorowi danych;

  (3) ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. p. 2 lit. h) i ) i j) oraz art. 9 p. 3 RODO.

  (4) do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 p. 1 RODO, w zakresie, w jakim prawo, o którym mowa w punkcie a), może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów takiego przetwarzania, lub,

  (5) dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

 5. Prawo do informacji
  Jeżeli skorzystali Państwo z prawa do żądania od administratora poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jest on zobowiązany poinformować o tym wszystkich odbiorców, których Państwa zmieniane dane osobowe dotyczą, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku. Mają prawo do informacji o takich odbiorcach.

 6. Prawo do możliwości transferu danych
  Mają Państwo prawo do otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych, które zostały przekazane naszemu administratorowi danych, w uporządkowanej i nadającej się do odczytu komputerowego formacie. Ponadto, mają Państwo prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi, bez utrudnień z naszej strony pod warunkiem, że:

  (1) przetwarzanie odbywa się za zgodą na podstawie art. 6 p. 1. punkt 1. litera a) RODO lub art. 9 p. 2 litera a) RODO, albo na podstawie umowy, zgodnie z art. 6 p. 1. punkt 1. litera b) RODO i

  (2) przetwarzanie odbywa się przy użyciu metod zautomatyzowanych.

  Korzystając z tego prawa, mają Państwo również prawo żądać, aby dane osobowe Państwa dotyczące były przekazywane bezpośrednio od jednego administratora danych do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne. Nie może to mieć wpływu na wolności i prawa innych osób. Prawo do możliwości transferu nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania czynności leżących w interesie publicznym lub do wykonywania urzędowych poleceń nałożonych na administratora danych.

 7. Prawo sprzeciwu
  Mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 p.1 litera e lub f RODO; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Administrator danych zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że jest w stanie udowodnić, że istnieją ważne powody zasługujące na kontynuację przetwarzania danych, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, egzekwowaniu lub obronie roszczeń prawnych. Jeżeli dane osobowe Państwa dotyczące są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych Państwa dotyczących do celów takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest to związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego, dane osobowe Państwa dotyczące nie będą już przetwarzane do tych celów.

  Niezależnie od przepisów dyrektywy 2002/58/WE mają Państwo możliwość skorzystania z prawa sprzeciwu w związku z korzystaniem z usług „społeczeństwa informacyjnego” za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 8. Prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody na ochronę danych
  Mają Państwo prawo do odwołania w każdej chwili oświadczenia o wyrażeniu zgody na ochronę danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania prowadzonego na jej podstawie do czasu cofnięcia.

 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
  Mają Państwo prawo aby nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych - w tym profilowaniu - które ma skutek prawny wobec Was lub znacząco wpływa na Waszą sytuację w podobny sposób. Trybu tego nie stosuje się, jeżeli decyzja:

  (1) jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między Państwem a Administratorem danych,

  (2) ustawodawstwa Unii lub państw członkowskich, któremu podlega Administrator danych to dopuszcza, a także zawiera odpowiednie środki służące ochronie praw, wolności i uzasadnionych interesów Państwa; lub

  (3) następuje za Państwa wyraźną zgodą.

  Jednakże, decyzje te nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 p. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 p 2 litera a) lub g) i podjęto odpowiednie środki w celu ochrony Państwa praw i wolności oraz Państwa uzasadnionych interesów.

  W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, Administrator danych, podejmuje racjonalne środki w celu ochrony Państwa praw, wolności i uzasadnionych interesów, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji osoby fizycznej reprezentującej go, do zajęcia stanowiska i do zaskarżenia automatycznie podjętej decyzji.

 10. Prawo do odwołania się do organu nadzorczego
  Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego administracyjnego lub sądowego środka ochrony prawnej, przysługuje Państwu prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zamieszkują Państwo, pracują lub podejrzewają naruszenie przepisów, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą, jest sprzeczne z przepisami RODO. Organ nadzorczy, do którego złożono skargę, informuje skarżącego o statusie i skutkach skargi, w tym o możliwości korzystania ze środków odwoławczych na mocy art. 78 RODO.

Loading

Edag Weltweit