Stopka strony

Przeglądarka internetowa:
Ta strona internetowa zoptymalizowana jest dla Internet-Explorer od wersji 10.0, Firefox wersja od 32, Chrome wersja od 38, Opera wersja od 26.0, iOS wersja od 7 oraz dla rozdzielczości ekranu pulpitu od 1180 x 786 pikseli.

Wydawca:
EDAG Engineering Polska Sp. z o. o.
Reprezentowany przez zarząd w składzie:
Damian Portka: Dyrektor ds. technicznych, Prezes.
Beata Borowczyk-Oleksińska: Dyrektor ds. Finansowo-Personalnych – Wiceprezes.

Sąd Rejestrowy / Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy,
KRS 0000022746, NIP 524-030-34-93, REGON: 002003445, Kapitał Zakładowy: 500.000,00 PLN
Siedziba Firmy: EDAG Engineering Polska Sp. z o.o.,
ul. Zygmunta Słomińskiego 4
00-204 Warszawa,
www.edag.pl 

Tel.: + 48 22 510 69 00,
E-mail: edag-pl[at]edag.com

Zarząd EDAG Engineering Polska Sp. z o. o.

EDAG Engineering Polska Sp. z o.o.
Damian Portka: Dyrektor ds. technicznych, Prezes.
Beata Borowczyk-Oleksińska: Dyrektor ds. Finansowo-Personalnych – Wiceprezes.
Tel.: + 48 22 510 69 00
E-Mail: edag-pl[at]edag.com

Kariera:
EDAG Engineering Polska Sp. z o.o.
Kierownik ds. Rekrutacji i HR
Tel.: + 48 22 510 69 07
E-Mail: rekrutacja-pl[at]edag.com

Prawa autorskie:
Copyright 2020 EDAG Engineering Polska Sp. z o. o.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, obrazy, grafiki itp. są chronione prawami autorskimi i innymi prawami o ochronie własności intelektualnej. Mogą one być stosowane zarówno w celach komercyjnych, jak i kopiowane bądź modyfikowane oraz zastosowane na innych stronach internetowych. Niektóre strony internetowe EDAG Engineering GmbH zawierają zdjęcia, które podlegają prawu autorskiemu tych, którzy je udostępnili.

Znaki towarowe
O ile nie podano inaczej, wszelkie znaki towarowe na tej stronie są chronionym podmiotem EDAG Engineering Polska Sp. z o. o. Odnosi się to szczególnie do marki, logo oraz emblematów.

Linki zewnętrzne:
Wyraźnie zaznaczamy, że nie mamy żadnego wpływu na zgodność z polityką prywatności dostawców linków zewnętrznych. EDAG Engineering Polska Sp. z o.o. nie rości sobie żadnych praw własności do linków osób trzecich i treści z nimi powiązanych. W związku z tym nie przejmujemy odpowiedzialności za zawartość linków zewnętrznych.

Licencja:
EDAG Engineering Polska Sp. z o. o. chce przedstawić Państwu innowacyjną i treściwą stronę internetową. Własności intelektualne w niej zawarte, takie jak patenty, marka oraz prawa autorskie są chronione. Ta strona nie daje licencji na korzystanie z własności intelektualnej EDAG Engineering Polska Sp. z o. o.

© 2020 EDAG Engineering Polska Sp. z o. o.

Loading