wstecz

ROZWÓJ POJAZDÓW

ROZWÓJ POJAZDÓW

Jesteśmy ekspertem w rozwoju pojazdów, z ponad 40-letnim doświadczeniem w kompletnym spektrum prac inżynierskich. Dlatego jest dla nas istotne, by widzieć temat nie tylko całościowo, ale mieć na uwadze także decydujące często szczegóły. Poczynając od wstępnych przymiarek konstrukcyjnych, poprzez rozwój w fazie seryjnej, opiekę pouruchomieniową części i modułów, oraz rozwój całopojazdowy. Łączymy profesjonalną wiedzę z najnowszymi trendami lekkich konstrukcji i technologiami materiałów. Oznacza to dla Was optymalną technicznie i ekonomicznie realizację Waszych koncepcji pojazdu. Wasze wyzwanie rozwojowe, niezależnie czy dotyczące podzespołu czy całego pojazdu, jest u nas w dobrych rękach.


Rozplanowanie pojazdu (packaging) i koncepcje

Rozmieszczenie części podzespołów w pojeździe jest sztuką. Nie można zrobić tego "jakoś", ale tak, by spełnić wymagania geometryczne i funkcjonalne. Współczesne samochody posiadają inteligentne struktury modułowe, aby umożliwić dużą wariantowość oferowanych modeli.

Jest to wyzwanie, przy którym wymagany jest odpowiedzialny partner rozwojowy, który poza optymalnym wykorzystaniem przestrzeni, opracuje architekturę pojazdu z najlepszymi, możliwymi warunkami ergonomicznymi, montażem i dostępem serwisowym. Przy tym, przeprowadzimy dla Was całopojazdowy benchmarking, by porównać wymiary koncepcyjne z konkurencyjnymi pojazdami.
 

Szkielet nadwozia

Nowe materiały, nowe gatunki stali, zmieniający się design - na przestrzeni lat, wiele rozmaitych czynników, w parze z ewoluującą technologią, miało wpływ na szkielet nadwozia pojazdu.

Zawsze dla spełnienia tego samego celu: optymalnych właściwości produktu przy możliwie najniższych kosztach i masie. Pracujemy nad tym, aby pomiędzy tymi nowymi wymaganiami i jakością nie powstawał konflikt interesów. A to oczywiście zawsze z uwzględnieniem późniejszej produkcji. Nazywamy to zoptymalizowanym produkcyjnie rozwojem.

Pierwszy krok stawiamy przeważnie wirtualnie. Symulujemy koncepcje rozwojowe, by zoptymalizować je pod względem ich sztywności, wytrzymałości, bezpieczeństwa i zachowania podczas kolizji, ale także, naturalnie, wykonalności. Ostatecznie zostaje przez nasz dział doświadczalny przeprowadzona walidacja koncepcji i  proces zatwierdzenia wybranego rozwiązania od strony techniczno-ekonomicznej.

Proces rozwoju jest częścią naszej sprawdzonej mapy procesów. Poczynając od procesu zatwierdzenia poszczególnych etapów projektu, poprzez listy części, monitorowanie terminów i kosztów realizacji projektów, oraz optymalnej masy konstruowanych części, po rejestr zmian, nadzór nad budową prototypów i koordynację dostawców - przejmujemy odpowiedzialność nad rozwojem kompletnych szkieletów nadwozi i funkcjonujemy w roli integratora we wszystkich związanych z tym zagadnieniach.
 

Ruchome części nadwozia

Drzwi, klapy i pokrywy nadwozia przekształciły się na przestrzeni lat w wysoce skomplikowane moduły. Przy ich rozwoju należy spełnić wiele specyficznych wymagań technicznych, ergonomicznych, oraz formalnych.

Aby uniknąć późniejszych zmian design-u, należy już w fazie jego zatwierdzania zwrócić uwagę na odstępy ruchomych części nadwozia od szkieletu, zapewniając ich techniczną wykonalność.

Tematy takie, jak akustyka (np. szumy opływającego powietrza), albo komfort zamykania są uwzględniane przez nas w czasie prac rozwojowych, podobnie jak ochrona pieszych. A to wszystko od etapu koncepcji, konstrukcji, analiz poprzez próby, aż do gotowego wyrobu seryjnego.

Dla producentów pojazdów i dostawców systemowych opracowujemy ponadto innowacyjne koncepcje materiałowe, aby odzwierciedlić wymagania dla konstrukcji, które może jeszcze nie dziś, ale już niedługo mogą być istotne.


Wnętrze

Dobre samopoczucie klienta odgrywa główną rolę w procesie rozwoju wnętrza. Od pierwszego zajęcia miejsca w pojeździe musi powstać odpowiednie wrażenie. Wrażenie, które jest typowe dla konkretnej marki pojazdu i da się jednoznacznie odróżnić od innych marek. W EDAG-u wiemy, co jest niezbędne, by to pierwsze, decydujące wrażenie ukształtować pozytywnie.

Zwracamy przy tym uwagę nie tylko na szlachetność materiałów i ich staranne zastosowanie. Co więcej, z szykiem i harmonią zapewniamy jakość, funkcjonalność, ergonomię, wykonalność i najwyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa.Na uwadze mamy też oczywiście na uwadze koszty, terminy, oraz wymagania producenta i ustawodawców z rożnych rynków zbytu pojazdu.

Opłaca się, aby już we wczesnej fazie projektu, przy zatwierdzaniu stylistyki, przymiarkach do rozplanowania i ergonomii oraz tworzenia założeń technicznych, zwrócić uwagę na decydujące wrażenie jakie odgrywa wnętrze pojazdu. Proces ten będzie kontynuowany poprzez konstrukcyjne rozmieszczenie komponentów i podzespołów, takich jak np. tablica rozdzielcza, albo boczki drzwi przez naszych doświadczonych konstruktorów.

Do Waszej dyspozycji oferujemy m.in. następujące usługi:

 • Nadzór projektowy i koordynacja współpracy;
 • Analizy benchmarking'owe;
 • Koncepcja i rozplanowanie wnętrza;
 • Zatwierdzenie stylistyki wnętrza i opracowanie założeń technicznych;
 • Konstrukcja prototypowa i seryjna;
 • Integracja funkcjonalna i jej zatwierdzenie;
 • Opracowanie wymagań dla części i zapewnienie ich spełnienia;
 • Koordynacja dostawców procesu rozwoju projektu (konstrukcja, GD&T, terminy, koszty, masa, symulacje, testy i walidacje);
 • Spełnienie formalnych wymogów zewnętrznych i wewnętrznych;
 • Zarządzanie danymi;
 • Budowa prototypów i wsparcie przy uruchomieniu produkcji;
 • Stały nadzór nad jakością i jej poprawa ("lessons lerned" i monitorowanie problemów);
 • Określanie i przestrzeganie założeń produkcyjnych;
   

Wystrój zewnętrzny

To, co dotyczy wnętrza, odnosi się również do wystroju zewnętrznego nadwozia: zewnętrzne wrażenie, które wywiera samochód musi współgrać z cechami, typowymi dla danej marki. Dotyczy to także rozwoju wszystkich części zewnętrznych, nie stanowiących samego nadwozia. Czy są to spoilery, nakładki, szyby, szklane dachy, czy kompletne zespoły, jak np. zderzaki - jesteśmy specjalistami w ich konstrukcji i rozwoju.

Do tego, w łańcuchu OEM'ów, dostawców i wykonawców oprzyrządowania, zapewniamy spełnienie wymogów bezpieczeństwa, np. w ochronie pasażerów i pieszych.

Do Waszej dyspozycji oferujemy m.in. następujące usługi:

 • Nadzór projektowy i koordynacja współpracy;
 • Analizy benchmarking'owe;
 • Koncepcja i rozplanowanie wnętrza;
 • Zatwierdzenie stylistyki wnętrza i opracowanie założeń technicznych;
 • Konstrukcja prototypowa i seryjna;
 • Integracja funkcjonalna i jej zatwierdzenie;
 • Opracowanie wymagań dla części i zapewnienie ich spełnienia;
 • Koordynacja dostawców procesu rozwoju projektu (konstrukcja, GD&T, terminy, koszty, masa, symulacje, testy i walidacje);
 • Spełnienie formalnych wymogów zewnętrznych i wewnętrznych;
 • Zarządzanie danymi;
 • Budowa prototypów i wsparcie przy uruchomieniu produkcji;
 • Stały nadzór nad jakością i jej poprawa ("lessons lerned" i monitorowanie problemów);
 • Określanie i przestrzeganie założeń produkcyjnych;


Systemy siedzeń

 • Coraz więcej poczucia wygody - komfort, więcej ergonomii, mimo to zwarte, lekkie i niedrogie - te życzenia odnośnie nowoczesnego siedzenia samochodowego rozchodzą się we wszystkie możliwe strony. I by te wymagania nie wykluczały się nawzajem, pracujemy w naszym dziale konstrukcji siedzeń nad nowymi koncepcjami, z nowymi materiałami i nowymi strukturami.
 • Pole naszego działania obejmuje wszystkie aspekty koncepcyjnego rozwoju w obszarach kompletnych siedzeń i ich komponentów. Do nich należą zarówno części metalowe i mechanizmy, jak również wyposażenie elektryczne i integracja systemu poduszek powietrznych.
 • Jako partner odpowiedzialny za rozwój, kierujemy procesami od fazy koncepcyjnej aż do dokumentacji konstrukcyjnej Klienta. Do tego zakresu należy budowa i odbiór prototypów. Opracowana dokumentacja stanowi bazę dla fazy rozwoju produktu seryjnego i jego produkcji.
 • A jeżeli poszukujecie koordynatora rozwoju seryjnego kompletnych systemów siedzeń, idziemy jeszcze krok dalej. Na życzenie przejmujemy odpowiedzialność za integrację systemu siedzeń w pojeździe. Włącznie z koordynacją dostawców, terminarzem projektu, jak również bieżącym bilansem kosztów.
   

Systemy dachów

Nowoczesne systemy dachowe, znane ze współczesnych kabrioletów, muszą już od dawna nie tylko chronić pasażerów przed wiatrem i niesprzyjającą pogodą.

Czasem najważniejsza jest minimalizacja szumów, czasem możliwie najmniejsza objętość dachu w pozycji złożonej, innym razem decydująca jest szczególnie elegancko wyglądająca budowa, lub szczególnie szykowny mechanizm zamykający. Niezależnie jakie wymagania są priorytetem, przejmujemy dla Was opracowanie koncepcji systemu dachowego , oraz jego części składowych. Tak, jak i towarzyszące już opracowaniom stylistycznym powierzchni dachu, wstępne prace koncepcyjne, by zawczasu sprawdzić i zapewnić ich wykonalność. Od systemów miękkich i sztywnych dachów składanych (tzn. sztywnych paneli dachu, wraz z osłonami i pokrywami), aż do sąsiadujących z nimi obszarów nadwozia – opracowujemy konstrukcję seryjną we współpracy z wyspecjalizowanymi dostawcami produkcyjnym (Tier-1 Supplyers).

I jak zwykle, na Wasze życzenie przejmujemy kompletny proces integracji systemu dachowego w strukturę pojazdu, jako koordynator pomiędzy seryjnym producentem systemu i działem rozwoju pojazdu.

Dzięki naszemu własnemu projektowi dachu „EDroof”  udowodniliśmy, że kombinacja dachu sztywnego i miękkiego jest nie tylko możliwa, ale wręcz może inteligentnie połączyć decydujące zalety obu systemów . A to wszystko z niespotykanym wśród kabrioletów eleganckim wyglądem


Projekt specjalny

Od prawie 20 lat, poza motoryzacją realizujemy także projekty pasażerskich pojazdów szynowych, głównie w obszarze ich wnętrz, ale również wygłuszenia, izolacje i kanały kablowe tych pojazdów.

Projekt stylistyczny i jego realizacja

Koncepcja modernizacji wagonów tramwajowych dla Wrocławia

Projekt stylistyczny i jego realizacja przez PROTRAM Wrocław.

Loading